Everplaces

Kế toán tài chính là gì?

Ha Noi, Vietnam Ha Noi, Vietnam
Other
#vieclamnhanh24h #nguoitimviecketoan #timcongviec #ketoantimviec #ketoannganhang #ketoannganhanglagi
Kế toán tài chính là gì?. Ha Noi, Vietnam
Note

Mỗi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đều có rất nhiều thủ tục và quá trình liên quan tới những luồng tài chính xuất nhập. Công việc của kế toán tài chính là tiếp nhận những thông tin đó để tiến hành đối chiếu, xử lý, tổng hợp và lưu trữ, nhằm cung cấp cho báo cáo tài chính cuối kỳ.

#vieclamnhanh24h #nguoitimviecketoan #timcongviec #ketoantimviec #ketoannganhang #ketoannganhanglagi

Save and share places you love
with Everplaces

Sign up