Everplaces

Arboretum Bila Lhota

Arboretum v Bílé Lhotě, Bílá Lhota 1, 783 21 Bílá Lhota, Česká republika Arboretum v Bílé Lhotě, Bílá Lhota 1, 783 21 Bílá Lhota, Česká republika
Nature
arboretum
Arboretum Bila Lhota. Bílá Lhota, Česká republika
Note

Arboretum v Bílé Lhotě, národní přírodní památka, se rozkládá se na jižně orientovaném svahu na ploše necelých tří hektarů. Nachází se zde asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin, například keřovité tisy v různých barvách a tvarech, túje, smrky, duby, různobarevné buky, cypřišky, javory, borovice, břízy, douglasky a lípy. V arboretu je pěstována i řada vzácných a sbírkových dřevin – například japonské javory, vilíny a magnólie. Stromy jsou seskupeny podle nároků na živiny, půdu, klima atd. V parku jsou zastoupeny dřeviny z jižní Evropy (hlavně z Balkánu) a z Asie (Číny, Koreje, Mandžuska, Japonska a Sibiře), mnoho dřevin pochází i z různých oblastí Severní Ameriky (z Kanady a USA) a z Mexika.

arboretum

Save and share places you love
with Everplaces

Sign up