Everplaces

Vyhlidka u Nove Rovne

Městečko Trnávka 50, 571 01 Městečko Trnávka, Česká republika Městečko Trnávka 50, 571 01 Městečko Trnávka, Česká republika
Nature
Vyhlidka u Nove Rovne. Městečko Trnávka, Česká republika
Note

Po cestě z Hartinkova přes Novou Roveň dále na Vranovou Lhotu můžeme spatřit několik velmi zajímavých lokalit s dalekými výhledy do kraje především do oblastí Bouzovska a Moravskotřebovska. Zmíněné lokality jsou součástí přírodního parku Bohdalov – Hartinkov s esteticky a biologicky hodnotnou krajinou s četnými významnými krajinnými prvky. Přírodní park je z velké části lesnatý a tvořený mozaikou polopřirozených a přírodně blízkých luk a pastvin.

Save and share places you love
with Everplaces

Sign up