Everplaces

Panske rybniky

Bouzov, 783 25 Bouzov, Česká republika Bouzov, 783 25 Bouzov, Česká republika
Nature
Panske rybniky. Bouzov, Česká republika
Note

Soustava průtočních rybníků přehrazovala již v minulosti celé údolí toku Javoříčka. Cílem obnovy tří rybníků se dvěmi vodními tůněmi je zvýšení ekologické stability území, zabezpečení přírodní rovnováhy a podmínek přírodně blízkých ekosystémů v okolní krajině.
Obnovené rybníky jsou z důvodu zachování přirozeného toku Javoříčky se zachovanými kvalitními břehovými porosty boční a neprůtočné. Největší z nich má rozlohu 1,22 ha a sypanou hráz o délce 283 m. Voda je do tohoto rybníka přiváděna otevřeným přívodním kanálem z dalšího rybníka a tvoří společně propojenou soustavu. Tento má rozlohu 1,29 ha, poslední pak 0,93 ha.

Save and share places you love
with Everplaces

Sign up