Everplaces

Vai trò của kế toán tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Ha Noi, Vietnam Ha Noi, Vietnam
#vieclamnhanh24h #ketoannganhang #nguoitimviecketoan #timcongviec #ketoantimviec
Vai trò của kế toán tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Ha Noi, Vietnam
Note

Phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh và các bút toán kinh tế, tài chính một cách chính xác, kịp thời nhất cho ban quản trị để tư vấn đưa ra các phương pháp quản lý, điều hành hợp lý
Luôn giám sát và theo dõi từng biến động trong hoạt động kinh doanh, giá cả và xu hướng của thị trường…

https://issuu.com/timvieclamnhan...

#vieclamnhanh24h #ketoannganhang #nguoitimviecketoan #timcongviec #ketoantimviec

Save and share places you love
with Everplaces

Sign up